Disclaimer

Actuele informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Privacy verklaring

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven (geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer).
Silly paper behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Silly paper maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Op basis van deze informatie kunnen ze hun website verbeteren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.

Silly paper maakt gebruik van Google AdSense. Google AdSense gebruikt cookies. Cookies helpen advertenties effectiever te maken, en dat is wat duizenden websites, waaronder Silly paper, gratis houdt. Zonder cookies is het voor een adverteerder moeilijker zijn doelgroep te bereiken of erachter te komen hoeveel advertenties er zijn weergegeven en hoeveel klikken er zijn gegenereerd. De door de cookie aangemaakte informatie bevat geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Klik hier voor meer informatie of om uw advertentiecookies zelf te beheren.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s, zijn eigendom van Silly paper, en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming (of per e-mail) van Silly paper.

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of voor de privacybescherming op andere websites.